TRS-80 Gebruikersvereniging

Actief sinds 1 oktober 1978

De vereniging groeide en bleef mensen trekken die gefascineerd werden door dat nieuwe fenomeen, de huiscomputer. De keuze was in het begin Apple, PET of TRS-80 en ook kwamen langzaam de MSX-computer en andere minder bekende typen op de markt. In De Flint in Amersfoort werden uiterst succesvolle bijeenkomsten georganiseerd met verkoopstands vol met hardware, software en heel veel koopjes, en natuurlijk altijd interessante lezingen. Het ledental steeg al snel naar de 3K (augustus 1984).

1981:

1982:

1983:

1984:

1985:

1986: